top of page

Group

Public·37 members

(LIVESTREAM<<<<) Live stream: Pardubice - Slavia Praha 16 September 2023


Kde sledovat Pardubice vs. Slavia živě? Online stream na internetu, živě v TV. Zápas z nové pardubické arény můžete sledovat živě a zdarma na Fortuna TV.
Hostuj�c� t�m se ale nevzd�val, bojoval. Pardubi�t� fanou�ci v Sazka Aren� hlasit� povzbuzovali sv� mil��ky. I tak ale m�li bl�e ke sk�rov�n� Pra�an�. Ve 27. minut� byl s�m p�ed La��kem Kadlec, o chv�li pozd�ji mohl zvy�ovat na t��brankov� rozd�l Duda. To ale neznamen�, �e V�chodo�e�i si ��dnou �anci nevypracovali. Naopak, ve druh� polovin� prost�edn�ho d�jstv� byli opticky aktivn�j��. Ve 31. minut� se tak� do�kali k��en�ho sn�en�. Po z�varu p�ed Fra�kem se puk dostal na modrou P�calovi, jen� tvrdou r�nou k ty�i op�t rozj�sal v�t�inu fanou�k� � 4:3. Hokejov� produkce p�ed nejvy��� n�v�t�vou ligy tak dostala nov� rozm�r. Ve 36.


S�kora, kdy� druh� jmenovan� po brejku sn�il � 3:1. O �est minuty pozd�ji hr�li pardubi�t� hokejist� svou t�et� p�esilovku a bleskurychle ji vyu�ili. G�lman dom�c�ch Fran�k jen v obratu mohl pozorovat Hejdukovu st�elu m���c� do s�t� � 3:2. Hostuj�c� fanou�ci rozpoutali v libe�sk� hale peklo, dal��ho g�lu se ani jeden t�bor p��znivc� v prvn� t�etin� nedo�kal. I tak se hr�l v Sazka Aren� �pi�kov� hokej s enormn�m nasazen�m. Show pokra�ovala I ve druh�m d�jstv� p�edv�d�la ob� mu�stva tot�ln� hokej. Zapln�n� hledi�t� mohlo aplaudovat skv�l�m akc�m obou man�aft�. Pardubi�t� hokejist� se ale nepou�ili ze za��tku z�pasu a op�t inkasovali. V �ase 23:01 nahr�l Anto� Hru�kovi, jen� nad La��k�v beton zv��il na 4:2.


ŽIVĚ: SK Slavia Praha vs FK Pardubice livestream zdarma - ŽIVĚ: SK Slavia Praha vs FK Pardubice livestream zdarma. 21. 8. 2022 Red. Živý přenos fotbalového utkání Fortuna:ligy mezi SK Slavia Praha a FK


Pardubice vs Slavia Praha Live Score and Live Stream ScoreBat is covering Pardubice vs Slavia Praha in real time, providing the live stream and live score of the match, team line-ups, full match stats, live


Prvn� p�i�la v 50. minut� � Snopek p�ihr�l Tvrd�kovi, kter� vyrovnal na 4:4. Dom�c� hokejist� nev��ili vlastn�m o��m � vedli 3:0 a najednou na kostce sv�tilo 4:4! To ale nebylo v�e. V �ase 53:57 Sazka Arena m�lem pukla radost� � Mikeska poslal kotou� na Bulise, jeho� st�ela skon�ila za Fra�kem � 4:5! Horouc� kotel libe�sk� ar�ny se zm�nil v peklo.


SK Slavia Praha | Oficiální webové stránky ONLINE: Od 14:00 doma proti Slovanu Liberec. 16. 9. 2023. Fotbalistky Slavie čeká po velkém vítězství v derby další ligové utkání. Ve 4.kole 1.ligy žen


minut� mohl dom�c� uklidnit St�mpel, ale na La��ka nevyzr�l. Na druh� stran� nerozveselil sv� spoluhr��e v sam�m z�v�ru Pr�cha. Hokejov� koncert tak mohl gradovat ve t�et� dvacetiminutovce. Konec? Poh�dka sn�! T�et� t�etinu vyhr�li na cel� ���e nejen fanou�ci, ale i pardubi�t� hokejist�. Ale p�kn� po po��dku: Sl�vist� se sna�ili aktivn� hrou znemo�nit V�chodo�ech�m nad�ji na obrat, ale host� dok�zali vyu��t chyb soupe�e.


P�evaha pardubick�ch fanou�k� geometricky vzrostla. A kdy� Hejduk po �sp�n� sehran�m oslaben� v power play uzav�el na 4:6, propadla v�t�ina obecenstva v ext�zi. Pardubice sehr�ly jeden ze sv�ch nej��asn�j��ch z�pas�. Dokonal� obrat ze stavu 3:0 z pohledu V�chodo�ech� na 6:4 je tou nejlep�� pozv�nkou na dva dom�c� z�pasy s Plzn� (ji� tuto ned�li) a pra�skou Spartou (hned pot� v �ter�). Ond�ej Weissmann (HC Slavia Praha): ��vod n�m vy�el a� natolik, �e jsme asi n�sledn� soupe�e podv�dom� podcenili a za�ali po��tat, kolik d�me g�l�, nam�sto abychom se soust�edili na pozornou obranu.


FK Pardubice - SK Slavia Praha Head to Head Statistics You can watch live sport on your mobile, tablet or desktop including Soccer, Tennis and Basketball. All you need is a funded account or to have placed a bet


Live Stream Pardubice – Slavia Prague - LiveTV 12 hours ago — Watch Live Stream Online Pardubice - Slavia Prague (16.09.23). Live Stream Football îíëàéí. -


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...
bottom of page